☰ Menu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Poniedziałek 03.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

nr sprawy: 11/2009/G
Przasnysz, dn. 01.10.2009
 


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu zostało unieważnione.
Unieważnienia postępowania dokonuje się na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu wynosząca łącznie za wszystkie części zamówienia 1.001.736,20 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 510.000,00 zł brutto.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2009-10-01 22:48:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2009-10-01 22:50:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 271329