Majątek

KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI

Na kapitał Spółki składa się:

  • kapitał podstawowy
  • kapitał zapasowy

Od dnia 19 maja 2016 r. kapitał podstawowy wynosi 26.087.940 zł.

Od dnia 25 maja 2018 r. kapitał zapasowy wynosi 6.329.208 zł.

 


 

UDZIAŁY SPÓŁKI

Gmina Miasto Przasnysz posiada 48.311 udziałów po 540 zł każdy, co stanowi 100%.

 


 

DOCHODY I STRATY SPÓŁKI

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 38.454.296 zł. Rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2018 wykazuje zysk netto 879.157,86 zł

Wytworzył:
Anna Strześniewska
(2007-08-31)
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2007-08-31 10:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Anna
(2019-10-28 12:30:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki