Forma prawna Spółki

FORMA PRAWNA SPÓŁKI

Zakład posiada ponad 50-letnią tradycję, bowiem powstał 1 stycznia 1967 roku i funkcjonował w tym czasie w różnych formach organizacyjnych jako przedsiębiorstwo państwowe i zakład budżetowy, a ostatnio od 1 stycznia 2002 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W kolejnych formach prawnych prawa i obowiązki przechodziły na następcę prawnego.

 

Spółka powstała na podstawie aktu notarialnego REPERTORIUM Nr 6039/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Przasnyszu, przed notariuszem Arletą Kołodziejską.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000084386 na mocy prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego dla M.St. w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS wydanego dnia 23.01.2002 r.

Wytworzył:
Anna Strześniewska
(2007-08-31)
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2007-08-31 09:53:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2017-09-05 08:26:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki