Ogłoszenie o wyborze oferty

Nr post. 9/2009/G
Przasnysz, dn. 26.08.2009

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 9/2009/G na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i bazy danych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, najkorzystniejsza oferta została złożona przez Unisoft sp. z o.o., Oddział Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108A lok. 21, 01-466 Warszawa.
Cena ofertowa brutto 347.967,91 zł.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2009-08-27 14:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2009-08-27 14:14:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki