Ogłoszenie o wyborze oferty

Nr post. 7/2009/G
Przasnysz, dn. 25.06.2009

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/2009/G na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowskiej w Przasnyszu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych., najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Inżynieryjnych „MELWOBUD” Sp. z o.o., ul. Niechodzka 7, 06-400 Ciechanów.
Cena ofertowa brutto 346.998,20 zł.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2009-06-29 14:36:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2009-09-23 21:56:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki