Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.01.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 9/2012/G, nazwa zadania: „Wykonanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium „CENA”. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowo – Usługowe „JUWA”, Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski, ul. E. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok
Cena oferty brutto: 24.231,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 60,91
Oferta nr 2
PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
Cena oferty brutto: 14.760,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 100,00
Oferta nr 3
NEON, Wojciech Norberciak, ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa
Cena oferty brutto: 65.928,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 22,39
Oferta nr 4
ZOMB-KAN, Projektowanie Nadzór, Zofia Szewczyk, ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn
Cena oferty brutto: 22.386,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 65,93
Oferta nr 5
„NOW-EKO”, Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn
Cena oferty brutto: 40.590,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 36,36
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-SOLAR, Maria Gładysiak, Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań
Cena oferty brutto: 28.905,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 51,06
Oferta nr 7
Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie, ul. Markiewicza 2, 10-774 Olsztyn
Cena oferty brutto: 41.943,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 35,19
Oferta nr 8
Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT”, Sp. z o.o., ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież
Cena oferty brutto: 24.600,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 60,00
Oferta nr 9
„KARPOL”, Karol Brzeziński, ul. Płocka 7, 09-200 Sierpc
Cena oferty brutto: 17.945,70 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 82,25
Oferta nr 10
Al-Projekt, Adam Lachowski, Kazuń Nowy, ul. Grunwaldzka 22, 05-152 Czosnów
Cena oferty brutto: 81.303,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 18,15
Oferta nr 11
Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne „DOMINO” S.C., Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki, Al. Legionów 131, 18-400 Łomża
Cena oferty brutto: 69.003,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 21,39
Oferta nr 12
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, „ANDEX”, Andrzej Podsiadlik, ul. Reutta 4/15, 06-400 Ciechanów
Cena oferty brutto: 36.900,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 40,00
Oferta nr 13
Biuro Projektów „MIPRO”, Andrzej Kwiatkowski, ul. Batalionów Chłopskich 17A, 06-400 Ciechanów
Cena oferty brutto: 48.585,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 30,38
Oferta nr 14
Pracownia Projektów Budowlanych, Dariusz Nehring, ul. Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mława
Cena oferty brutto: 33.210,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 44,44

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi w najbliższym możliwym terminie, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2013-01-09 13:54:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2013-01-09 13:56:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki