☰ Menu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzytstniejszej oferty

Przasnysz, dn. 13.06.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 5/2012/G, nazwa zadania: „Remont zbiorników wody czystej na Stacji uzdatniania wody przy ul. Zawodzie 70 w Przasnyszu”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
GEOKONS Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 294, 05-820 Reguły
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium „CENA”. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
„MSK-Żywice” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice
cena oferty brutto: 554.219,55 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: oferta odrzucona

Oferta nr 2
Usługi Budowlane i Wysokościowe „Drabex”, Jerzy Drabek, ul. Sarnia 4, 43-356 Kobiernice
cena oferty brutto: 355.409,73 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: oferta odrzucona

Oferta nr 3
GEOKONS Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 294, Reguły, 05-820 Piastów
cena oferty brutto: 857.397,33 zł
Liczba punktów w kryterium "CENA": 100,00

Oferta nr 4
OTiK Spółka z o.o., ul. Hutnicza 4, 81-061 Gdynia
cena oferty brutto: 977.985,63 zł
Liczba punktów w kryterium "CENA": 87,67

Oferta nr 5
Hydrobud,Kielczyk, Spółka Jawna, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
cena oferty brutto: 1.859.577,96 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 46,11.

Oferta nr 6
REMEX Spółka z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 6/1, 15-103 Białystok
cena oferty brutto: 1.578.438,09 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 54,32.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

Oferta nr 1
„MSK-Żywice” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice
cena oferty brutto: 554.219,55 zł
Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 2
Usługi Budowlane i Wysokościowe „Drabex”, Jerzy Drabek, ul. Sarnia 4, 43-356 Kobiernice
cena oferty brutto: 355.409,73 zł
Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

„MSK-Żywice” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice
Wykonawca wykluczony ze względu na nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługi Budowlane i Wysokościowe „Drabex”, Jerzy Drabek, ul. Sarnia 4, 43-356 Kobiernice
Wykonawca wykluczony ze względu na nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2012-06-15 11:10:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2012-06-15 11:12:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 282198