☰ Menu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

numer sprawy: 2/2012,

nazwa zadania: „Dostawa paliw dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ”
Część 1 zadania: dostawa paliw do środków transportowych i sprzętu
w formie tankowania na stacjach paliw wykonawcy na terenie miasta Przasnysza.
Część 2 zadania: dostawa olejów silnikowych i innych materiałów eksploatacyjnych.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na:

Część 1 zadania wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo- Usługowa
Wojciech Grzegulski
Stacja Paliw
06-300 Przasnysz, ul. Leszno 47

 

Część 2 zadania wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Platinum Oil Sp. z o. o.
Ul. Zemborzycka 116 B
20-445 Lublin

Uzasadnienie wyboru: oferty najkorzystniejsze w oparciu o jedyne kryterium „CENA”. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo „MODEX- OIL”, 82-500 Kwidzyn, ul. Sztumska 9
Cena ofertowa brutto: 16 790,78 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 96,85.

Oferta nr 2
Platinum Oil Sp. z o. o.
Ul. Zemborzycka 116B, 20-445 Lublin
Cena ofertowa brutto: 16 261,95 zł
Liczba punktów w kryterium „ CENA” : 100

Oferta nr 3
Firma Handlowo- Usługowa, Wojciech Grzegulski, Stacja Paliw, ul. Leszno 47,
06-300 Przasnysz
Cena ofertowa brutto: 506 010,00 zł
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 100.

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ Gramax” Sp. z o. o.
06-500 Mława, ul. Dzierzgowska 140
Cena ofertowa brutto: 506 040,00 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 99,99.


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2012-03-05 12:03:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2012-03-05 12:09:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 288169