☰ Menu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Sobota 10.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

nr sprawy: 8/2011/G

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wodomierzy dla potrzeb Zakładu Wodociagów i Kanalizacji

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
P.H.U. METERING, Anna Moder, ul. Parkowa 1, 88-113 Buczek
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium „CENA”. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
P.H.U. SAN-EKO, Sławomir Fugiel, ul. Próchnika 46, 90-713 Łódź
Cena ofertowa brutto: 251.168,46 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 28,21.

Oferta nr 2
P.H.U. METERING, Anna Moder, ul. Parkowa 1, 88-113 Buczek Cena ofertowa brutto: 236.160,00 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 30,00.

Oferta nr 3
„WISPOL” Zakład Handlowo – Budowlany Armatury Wodociągowej i Przemysłowej, Ryszard Wiśniewski, ul. Działkowa 18, 10-803 Olsztyn

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 3 złożona przez „WISPOL” Zakład Handlowo – Budowlany Armatury Wodociągowej i Przemysłowej, Ryszard Wiśniewski, ul. Działkowa 18, 10-803 Olsztyn.
Uzasadnienie fatyczne i prawne:
Zamawiający w części 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał aby w ofercie zawarte były wodomierze objętościowe R=160. Oferta wykonawcy nie zawiera wyceny takich urządzeń. W miejscu formularza ofertowego przeznaczonym na wycenę wodomierzy objętościowych zawarte są warunki cenowe dla wodomierzy jednostrumieniowych sucho-bieżnych klasy H-B, A-V. Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2011-06-24 14:25:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2011-06-24 14:27:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 280457