☰ Menu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przasnysz, dn. 26.04.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 7/2011/G, nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Przasnyszu”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c., ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium „CENA”. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c., ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława
Cena ofertowa brutto: 246.908,55 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 30,00.

Oferta nr 2
Zakład Instalacyjno – Inżynieryjny Sp.j. W. Jemielity, T. Smoliński, ul. Przemysłowa 3, 18-402 Łomża
Cena ofertowa brutto: 357.198,69 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 20,74.

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDWAR, Danuta Wardęcka, Warchały 26/34, 12-122 Jedwabno
Cena ofertowa brutto: 479.527,43 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 15,45.

Oferta nr 4
Zakład Instalacji Sanitarnych MRÓZ Sp.J., ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka
Cena ofertowa brutto: 379.530,53 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 19,52.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2011-05-17 14:45:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2011-05-17 14:46:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 286702