☰ Menu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Sobota 10.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przasnysz, dn. 31.03.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 20/2010/G, nazwa zadania: „Remont oczyszczalni ścieków przy ul. Makowskiej 192 w Przasnyszu”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane PRZEM-GRI sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn.
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium „CENA”. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MERA-MONT” Sp. z o.o., ul. Culica 1, 62-300 Września
Cena ofertowa brutto: 3.147.331,50 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 39,60.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane PRZEM-GRI sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn
Cena ofertowa brutto: 3.119.488,77 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 40,00.

Oferta nr 3
K.T.S. ELPOM S.A., ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn
Cena ofertowa brutto: 3.255.802,99 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 38,40.

Oferta nr 4
Masko Sp. z o.o., ul. Licealna 61, 04-424 Warszawa
„EMONT”, Lidia Krzechowicz, ul. Akacjowa 9, 05-555 Tarczyn
„REM-BUD INVEST” s.c., Andrzej Grudzień, Edyta Grudzień, ul. Sikorskiego 4, 08-430 Żelechów
Cena ofertowa brutto: 3.192.278,23 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 39,20.

Oferta nr 5
Eko-MTK Sp. z o.o., ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów
Cena ofertowa brutto: 3.323.450,48 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 37,60.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2011-04-01 07:37:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2011-04-01 07:46:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 280435