☰ Menu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przasnysz, dn. 17.01.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 18/2010/G, nazwa zadania: „Dostawa materiałów hydraulicznych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAT-BUD”, mgr inż. Tadeusz Szozda, ul. Bielińska 7, 06-400 Ciechanów.
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w oparciu o jedyne kryterium „CENA”. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Armatura – Dobrowolski, ul. Towarowa 5, 10-416 Olsztyn
Cena ofertowa brutto: 161991,00 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 28,20.
 
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, Krzysztof Szczawiński, ul. Krańcowa 77 m 1, 94-305 Łódź
Cena ofertowa brutto: 203527,62 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 22,44.
 
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAT – BUD”, mgr inż. Tadeusz Szozda, ul. Bielińska 7, 06-400 Ciechanów
Cena ofertowa brutto: 152217,99 zł.
Liczba punktów w kryterium „CENA”: 30,00.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2011-01-20 10:33:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2011-01-20 10:35:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 286702