Dostawa polielektrolitu, nadmanganianu potasu i podchlorynu sodowego