Dostawa wapna palonego mielonego na miejską oczyszczalnię ścieków w Przasnyszu