Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej i Kalinowej w Przasnyszu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'publicate_move' => '2021 (id: 195748)', 'publicate_move_from' => 'Postępowania w toku (id: 84140)', 'visible' => 'f', ) element menu 2021-07-02 13:00:46 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-07-02 13:00:46 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Postępowania w toku (id: 84140)', 'visible' => 'f', ) element menu 2021-07-02 13:00:29 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-07-02 13:00:29 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Postępowania w toku (id: 84140)', 'visible' => 'f', ) element menu 2021-07-02 13:00:27 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-07-02 13:00:27 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2021-07-02 13:00:24 UTWORZENIE
Wymiana sieci wodociągowej na ujęciu wody w miejscowości Mirów element menu 2021-07-01 13:17:11 MODYFIKACJA
Wymiana sieci wodociągowej na ujęciu wody w miejscowości Mirów element menu 2021-07-01 13:17:11 MODYFIKACJA
Postępowania w toku dokument HTML 2021-07-01 13:16:55 MODYFIKACJA
Postępowania w toku dokument HTML 2021-07-01 13:16:55 MODYFIKACJA
Wymiana sieci wodociągowej na ujęciu wody w miejscowości Mirów dokument HTML 2021-07-01 13:11:31 MODYFIKACJA
Wymiana sieci wodociągowej na ujęciu wody w miejscowości Mirów dokument HTML 2021-07-01 13:11:31 MODYFIKACJA
Wymiana sieci wodociągowej na ujęciu wody w miejscowości Mirów dokument HTML 2021-07-01 13:09:27 MODYFIKACJA
Wymiana sieci wodociągowej na ujęciu wody w miejscowości Mirów dokument HTML 2021-07-01 13:09:26 MODYFIKACJA